Hurtig

Hurtigporter fås til innvendig og utvendig bruk. de gir en optimal trafikkflyt, bedre inneklima og høy energibesparelse. Hurtigporter har et vidt bruksområde. Matvarebutikker, industribygg og lager er noen av bruksområdene, vi leverer også blant annet isolerte hurtigporter for fryse- og kjølerom, porter beregnet for områder med eksplosjonsfare og porter beregnet for sterile rom. Vi leverer også store, utvendige, isolerte hurtigporter.

Send henvendelseSkjul henvendelse