Offshore

Offshore

BYGG-SIKRING AS utfører service og vedlikehold av dører og porter offshore.

Vi kan utføre service og reparasjoner på alle typer hengslede dører.

Service og kontrollrunder utformes og utføres i henhold til kundens ønske av grad og dokumentasjonsbehov.

  • Enkel gjennomgang med kunde for å avdekke generell tilstand på dørmiliøet ombord
  • Survey for kunde med dokumentasjon av hver enhet.
  • Utbedringsabeider kan utføres av oss og eller i samarbeid med egne ansatte ombord.

Viktig å huske at nesten alle dører offshore har en sikkerhetsfunksjon, ikke bare de største som er oppført med eget TAG nr.

Bygg-Sikring AS ser at det er lav kunnskap om dørfunsjonalitet og at det derfor er blitt lavt prioritert offshore.

Branndørblad som ikke har mekanisk feste i karm vil ved en brann eller eksplosjon ikke ha noen funksjon i henhold til brann og røykspredning. Låskasse, skåte som er defekt eller ikke funksjonell har ingen mekanisk feste i karm, og overholder ikke sikkerhetkravet som er beskrevet for døren.

Dørlukkerer som er defekt eller feil justert fører til unødvendig mye støy, men kan også hindrer dør å lukke og overholder dermed ikke de brann og røykkrav som døren er beregnet for.

Døren vil ved kontinuerlig vedlikehold øker sikkerheten og trivsel om bord, samt forlenge levetid for enhetene.