Bygg-Sikring AS

Om oss

BYGG-SIKRING AS ble opprettet i 2000. Vår målsetning er å gi kunden et produkt som er mest mulig optimalt i forhold til deres behov og at det fungerer over tid.

Vi prosjekterer, leverer og monterer dører, porter, vinduer og gitter i metall. Våre spesialfelt er produkter for sikring mot brann, innbrudd, trykklaster, gass, og skudd.

Vi ønsker alltid å utføre vårt arbeid uten belastning for våre ansatte, eksterne aktører eller miljøet.

Våre årlige servicerunder og andre kontroller vil avdekke vesentlige feil og mangler på eksisterende produkter. Problemene trenger ikke være synlige i den daglige bruken, men svekker eller gjør produktet ikke funksjonelt i henhold til beskrevet sikring.

Service og kontrollrunder utformes og utføres i henhold til kundens ønske av grad og dokumentasjonsbehov.

Vis produkter Ansatte

Kontakt oss

51 55 15 75
40 00 42 18
post@bygg-sikring.no
Strandbakken 1
4070 Randaberg
NO 922 584 117
Managing Director
+47 91 89 49 15
oml@bygg-sikring.no
Service Manager
+47 99 79 34 92
sander@bygg-sikring.no