Bomberomsdører

Vi gjennomfører nå funksjonstest av bomberomsdører og luker. Nødvendig med kontroll og vedlikehold hvis bomberom skal fungere som tiltenkt. La oss håpe og tro at det aldri blir nødvendig å bruke bomberom. Kontroll og service av bomberomsdør. 

Bomberom